Kontakty


Fakturační adresa :
Ing.Ondřej Antoš
Oldřichova 19
Praha 2 – Nusle

IČ: 87087286,
DIČ: CZ7603020205

e-mail:
obchod@anaka.cz

Ing. Ondřej Antoš
Tel.:+420 606 822 023
e-mail: ondrej.antos@anaka.cz

www.anaka.cz

Pokud mezi prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz. Obecným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je ČESKÁ OBCHODNÍ INSPEKCE. Ministerstvo průmyslu a obchodu může pověřit mimosoudním řešením spotřebitelských sporů i další subjekty, především se počítá s profesními komorami.