Náhradní plnění

Náhradní plnění dle §81 zákona 435/2004 Sb. o zaměstnanost

Co je to náhradní plnění za zaměstnance se zdravotním postižením?
Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. ukládá zaměstnavateli (včetně státních institucí) s více než 25 zaměstnanci povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, přičemž povinný podíl těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců je stanoven ve výši 4%.  Za nesplnění této povinnosti je zaměstnavatel povinen odvést do státního rozpočtu za každou osobu se zdravotním postižením, kterou by měl zaměstnávat, ročně 2,5 násobek průměrné mzdy. V případě, že sami nezaměstnáváte potřebný počet zaměstnanců se zdravotním postižením, můžete tuto povinnost splnit odebráním výrobků nebo služeb od organizací zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením, např. od naší společnosti.

Ve spolupráci se smluvním obchodním partnerem jsme schopni vybrané služby nebo veškeré tonery a cartridge dodávat také v rámci výše uvedeného náhradního plnění.

Podrobnosti
V případě dodání zboží v rámci náhradního plnění jsou zachovány veškeré podmínky týkající se dostupnosti, dodání, záruk a reklamací zboží, veškeré tyto otázky řeší i v tomto případě přímo tým ANAKA. V případě dodání zboží v rámci náhradního plnění je konečná cena zboží navýšena.  Jako dodavatel na daňovém dokladu bude uveden náš obchodní partner .

Pro více informací použijte telefon uvedený v KONTAKTECH.