Back Office

Čím jsou podpůrné činnosti důležitější pro společnost, nákladnější, náročnější a  je jich větší množství, tím více je třeba dbát na kvalitní řízení.

Vzrůstá proto potřeba nasazení vhodných nástrojů pro podporu manažerské práce poskytujících aktuální, přesný a jednotný pohled na tyto podpůrné činnosti .

Jedním z možných řešení je ANAKA „back office for you“- služba pomáhající společnostem zajistit a řídit vybrané podpůrné činnosti . Nabízíme vám jednoho partnera pro komunikaci, koordinaci, realizaci  a kontrolu vybraných podpůrných činností .

Ve spolupráci a dceřinou společností a dalšími odborníky, specialisty poskytující kvalitní a specializované služby prověřené dlouholetou praxí pro naše zákazníky poskytujeme:

  • Podporu správy majetku, provozního  a technologického zařízení
  • Manažerské poradenství, systémy řízení a vzdělávání pracovníků (řízení firmy – systémy řízení dle norem  ISO – systémy managementu kvality, bezpečnosti informací, projektový management, využití informačních technologií v rámci firemních procesů  atd.
  • Bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP),  požární ochranu (PO) a oblast životního prostředí (ŽP)
  • Podporu energetického provozu budov
  • Komplexní pojištění
  • Ekonomický a bezpečný provoz motorových vozidel
  • Poradenství v oblasti dotací
  • Správa a servis IT