Náhradní plnění

Náhradní plnění dle §81 zákona 435/2004 Sb. o zaměstnanost Co je to náhradní plnění za zaměstnance se zdravotním postižením? Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. ukládá zaměstnavateli (včetně státních institucí) s více než 25 zaměstnanci povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, přičemž povinný podíl těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců je stanoven ve výši 4%.  Za nesplnění...
read more