Back Office

Čím jsou podpůrné činnosti důležitější pro společnost, nákladnější, náročnější a  je jich větší množství, tím více je třeba dbát na kvalitní řízení. Vzrůstá proto potřeba nasazení vhodných nástrojů pro podporu manažerské práce poskytujících aktuální, přesný a jednotný pohled na tyto podpůrné činnosti . Jedním z možných řešení je ANAKA „back office for you“- služba pomáhající společnostem...
read more